WATKWANG

Suphanburi

งานผูกพัทสีมา ปิดทองฝังลูกนิมิต ฉลองอุโบสถ

26 มกราคม ถึง 5 กุมภาพันธ์ ตรุษจีน2560 เชิญเที่ยวงาน และทำบุญ งานผูกพัทสีมาปิดทองฝังลูกนิมิต ฉลองอุโบสถ ณ วัดขวาง ตำบลศาลาขาว อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี พบกับงานวัด การร่วมงานบวชนาคหมู่ งานออกร้าน และมหรสพ อันยิ่งใหญ่ และนักร้องชื่อดังมากมาย งานบุญ ครั้งนี้เป็นอีกงานที่ได้รับความสนใจ เป็นอย่างยิ่ง

  • เปิดจอง ร้านค้า ตั้งแต่ 9 พฤศจิกายน 59 เป็นต้นไป
  • รับสมัคร บวชนาคหมู่
  • รับจองมีดตัดหวาย
  • โรงทานโรงครัว

ติดต่อสอบถาม:
พระอธิการ ประสงค์ ปภัสสโร เจ้าอาวาส วัดขวาง 0851901406
กรรมการวัด สอบต.แกะ 0809131937
ผู้ใหญ่ ตี๋  0806563871

    >>>อ่านรายละเอียด คลิก...

 

ประวัติ ความเป็นมา

วัดขวาง เริ่มทำการก่อสร้าง ประมาณปลายปี 2513 โดยอาจารย์สำราญ มารชิโน และชาวบ้าน

อ่านต่อ...

ข่าวและกิจกรรม

รวมภาพ ข่าวสาร และกิจกรรมต่างๆ ของวัด
และงานบุญ ต่างๆ

อ่านต่อ....

ธรรมะและบทสวดมนต์

บทความ ธรรมะ และบทสวดมนต์
สำหรับประชาชนทั่วไป

อ่านต่อ....

วันสำคัญทางศาสนาพุทธ

1. วันมาฆบูชา
   วันมาฆะบูชา คือวันเพ็ญเดือน 3 หรือวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 มาฆบูชา ย่อมาจาก “มาฆปูรณมีบูชา” หมายถึง การบูชาในวันเพ็ญกลางเดือนมาฆะ ตามปฏิทินของอินเดีย หรือเดือน 3 ตามปฏิทินจันทรคติของไทย วันมาฆะบูชา เป็นวันที่พระพุทธเจ้า ทรงแสดงโอวาทปาฏิโมกข์ ท่ามกลางที่ประชุม ของพระสงฆ์สาวกจำนวน 1,250 รูป โดยพระสงฆ์ทั้งหมด ได้รับการอุปสมบท แบบเอหิภิกขุอุปสัมปทา หรือได้รับการ อุปสมบทโดยตรงจาก องค์พระสัมมาสัมพระพุทธเจ้า และ พระสงฆ์ที่มาประชุม ล้วนเป็น พระอรหันต์ทั้งสิ้น

2. วันวิสาขบูชา
   วันวิสาขบูชา คือวันเดือนเพ็ญเดือน 6 หรือขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 วันวิสาขบูชานับได้ว่า เป็นวันสำคัญที่สุด ในพระพุทธศาสนา เนื่องจาก เกิดเหตุการณ์ 3 เหตุการณ์สำคัญ คือ การประสูติ ตรัสรู้ และ เสด็จดับขันธปรินิพพาน ของพระพุทธองค์ โดยที่องค์การสหประชาขาติได้ ประกาศให้วันวิสาขบูชา เป็นวันสำคัญของโลก หรือ ที่เรียกว่า วันสากลทางพระพุทธศาสนา

3. วันอาสาฬหบูชา
  วันอาสาฬหบูชา หรือ วันอาสาฬหปูรณมีบูชา ตรงกับวันเพ็ญเดือน 8 หรือ วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8 วันอาสาฬหบูชา มีความสำคัญ คือ เป็นวันที่ พระพุทธองค์แสดงพระธรรม เป็นครั้งแรก เรียกว่า ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร แก่ปัญจวัคคีย์ทั้ง 5 และหนึ่งในปัญจวัคคีย์ คือ ท่านอัญญาโกณฑัญญะ ได้ดวงตาเห็นธรรม และบรรลุธรรมชั้นโสดาบัน และท่านอัญญาโกณฑัญญะ ได้ขออุปสมบท พระพุทธองค์ทรงบวชให้ แบบเอหิภิกขุอุปสัมปทา ดังนั้น จึงนับได้ว่า วันอาสาฬหบูชา เป็นวันที่มีพระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ เกิดขึ้นครบถ้วนครั้งแรกในโลก


Read more...

Amulet